MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

Zápisy do 1. tříd a vytváření spádového obvodu ZŠ Nečín

13.03. 2017

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří vyplnili dotazník týkající se spádovosti ZŠ Nečín. Dotazníkové šetření jsme zrealizovali především s ohledem na narůstající dětskou populaci v celém regionu Dobří…

MAS a MAP a starostové obcí v ORP Dobříš

08.03. 2017

V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v Základní škole v Novém Kníně setkání zástupců Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Na setkání jsme řešili také oblast školství. Především jsme diskutovali možnost vytvoření spádového obvodu pro ZŠ Nečín. ZŠ…

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Dobříš 30.3.2017

06.03. 2017

Dne 30.3.2017 se uskuteční v Novém Kníně 3. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš.

Rámcový program setkání:

  • Zpráva o průběhu projektu a plán dalších aktivit
  • Renominace manažera ITI PMO
  • Projednání a sc…

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - finanční gramotnost ve školách (2.stupeň ZŠ)

06.03. 2017

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .


Téma: Přístupy ke vzdělávání žáků ve fin…

Co nového v MAS Brdy - Vltava - únor 2017

22.02. 2017

Ke stažení zde najdete náš nový newsletter.