MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Sociální fond Brdy-Vltava

Veškeré informace o Sociálním fondu regionu Brdy-Vltava včetně prezentace jednotlivých poskytovatelů naleznete na webových stránkách fondu viz. níže.

V letošním roce opět plánujeme vyhlášení výzvy v rámci Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava na podporu poskytovatelů a příjemců sociálních služeb z našeho území. Veškeré informace o Sociálním fondu regionu Brdy-Vltava včetně prezentace jednotlivých poskytovatelů naleznete na www.socialnifond.brdy-vltava.cz

Místní akční skupina Brdy - Vltava uspěla ve výzvě D7 - Sociální inovace s projektem Sociální fond regionu Brdy - Vltava. Projekt je zaměřen na zajištění finančních prostředků na sociální a návazné služby poskytované v regionu. Do financování služeb budou prostřednictvím fondu zapojeny obce regionu, místní podnikatelé a nejšírší veřejnost. Příjemci služeb budou prostřednictvím krátkých spotů představovat své potřeby. Celý projekt je nesen v duchu "pečujeme o své blízké", o své sousedy a obyvatele regionu. Projekt by měl posílit sociální odpovědnost místních firem a podnikatelů za život v regionu a také posílit odpovědnost obcí za systém sociálních služeb poskytovaných v území.

Projek byl podpořen v rámci výzvy D7, oblasti podpory Podpora sociální integrace a sociálních služeb, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a výše podpory byla stanovena na 1.596.764,20 Kč.

Videa

Hlavní projekty

Pomoc Brdy-Vltava
Sociální fond Brdy-Vltava