MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Aktuality

11.12. 2017

M.A.P. a M.A.S. v roce 2017

V průběhu celého roku realizuje MAS Brdy-Vltava projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš. V rámci projektu spolupracujeme se základními a mateřskými školami a dalšími organizacemi ve vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku. V roce 2017 jsme zrealizovali řadu vzdělávacích seminářů. Podařilo se nám uspořádat seminář zaměřený na badatelsky orientovanou výuku, asertivní dovednosti a podporu správné komunikace, supervizi, kritické myšlení, psychohygienu a další. Pokračovali jsme také v setkávání pracovních skupin složených ze zástupců mateřských, základní škol a aktérů v neformálním vzdělávání. Se členy pracovních skupin jsme připravili neinvestiční projekt spolupráce škol s názvem Divadelní akademie pro 1. a 2. stupeň. Tento projekt jsme zvládli v září 2017 podat do výzvy na Budování kapacit pro rozvoj škol II z OP VVV. V době psaní článku jsme bohužel ještě neznali výsledek hodnocení našeho projektu. V průběhu roku se také dvakrát sešel Řídící výbor MAP, který představuje rozhodovací platformu v procesu akčního plánování oblasti vzdělávání v území Dobříšska a Novoknínska a posvěcuje záměry škol (a zřizovatelů) v investiční oblasti. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem členům pracovních skupin a Řídícímu výboru MAP za tvůrčí a přátelskou atmosféru, která při všech setkáních panovala. Velmi si vážíme vašeho času, který s námi do aktivit projektu vkládáte.

Za realizační tým projektu Kateřina Boukalová

 
11.12. 2017

LEARNING STORIES - Nové metody práce v MŠ

Téma: Nové metody práce v MŠ  - bližší informace o obsahu semináře a lektorkách naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

Termín: 14. prosince 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Lidická 384

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
Těšíme se na viděnou.
 

Soubory ke stažení

30.11. 2017

Badatelsky orientovaná výuka

Dne 29.11.2017 jsme realizovali seminář, který seznámil učitele prvního stupně s principy metody badatelsky orientované výuky (BOV) a zároveň si mohli přítomní pedagogové vyzkoušet  prakticky jednotlivé kroky BOV. Účastníci spolu s lektorkou prošli výukovou lekci postavenou na metodě BOV a lektorka sdílela své zkušenosti z výuky BOV. Účastníci tak mohou zakomponovat polytechnické vzdělávání do výuky a ukázat dětem, proč se věci dějí. Představila účastníkům zpracované badatelské lekce, které je možné ve výuce použít a metodické příručky pro učitele. Seminář vedla Andrea Tláskalová ze ZŠ Zbiroh.

16.11. 2017

Badatelsky orientovaná výuka - seminář v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Téma: Badatelsky orientovaná výuka  - bližší informace o obsahu semináře a lektorkách naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Andrea Tláskalová - ZŠ Zbiroh, Dana Votápková - vzdělávací centrum TEREZA

Termín: 29. listopadu 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
Těšíme se na viděnou.
 
16.11. 2017

První projekty přes MAS Brdy-Vltava podpořeny!!!!

S radostí oznamujeme, že byly po závěrečném ověření způsobilosti ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí schváleny projekty podané přes MAS na pořádání příměstských táborů.


Úspěšnými žadateli jsou Rodinné centrum Dobříšek - celková finanční podpora 594 250 Kč a Obecně prospěšná společnost ČAP celková výše dotace je v tomto případě 592 250 Kč.


Prvním úspěšným žadatelům MAS Brdy - Vltava za celý tým upřímně gratulujeme. Informace k dalším výzvám sledujte na v sekci Výzvy.

16.11. 2017

Asertivní dovednosti

V lidském životě komunikujeme neustále. Proto jsme na základě poptávky ze škol z našeho území zorganizovali seminář s názvem Asertivní dovednosti. Seminář vedl opět PhDr. Zdenko Matula, který se vzdělávání dospělých věnuje více než 30 let a má zkušenosti z oblasti mezilidské komunikace, týmové práce a efektivního vedení a sebeřízení. Účastníci si vyzkoušeli tři asertivní postupy v praktických situacích, které mohou v každodenním životě nastat. Pedagogové tak dokáží s použitím asertivních dovedností popsat své potřeby při tvorbě MAP a přípravě projektu MAP II.

Děkujeme za lektorovi i účastníkům za příjemnou atmosféru a těšíme se na viděnou na některém z dalších seminářů.

Příští seminář je naplánován na 29.11.2017 a tématem bude Badatelsky orientovaná výuka.

Za realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš

Kateřina Boukalová

09.11. 2017

Asertivní dovednosti - seminář v rámci projektu MAP ORP Dobříš

Téma: Asertivní dovednosti - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: PhDr. Zdenko Matula

Termín: 15. listopadu 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
09.11. 2017

Supervize pro učitele

Ve středu 8.11. jsme organizovali další vzdělávací seminář. Téma semináře bylo Supervize pro učitele - praktická ukázka supervize. Seminář vedla Mgr. Lenka Kohoutková. Účastníci se dozvěděli, co supervize obnáší, jaké jsou její formy a typy. Následně probíhala diskuse o tom, jaký má supervize význam v profesi pedagoga. Účastníci si vyzkoušeli skupinovou supervizi a diskusi nad několika tématy. Děkujeme všem přítomným za aktivní účast a všem ze ZŠ Lidická za super připravené prostory.

Příští seminář se uskuteční už příští týden 15.11. a budeme se zabývat asertivními dovednostmi. Seminářem nás provede PhDr. Zdenko Matula.

08.11. 2017

Pozvání Obce Svaté Pole a Římskokatolické farnosti Svaté Pole

03.11. 2017

Supervize pro učitele - vzdělávací seminář

Téma: Supervize pro učitele - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Mgr. Lenka Kohoutková

Termín: 8. listopadu 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Lidická 384

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
03.11. 2017

RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení

Další ze série vzdělávacích seminářů, které přispívají k lepšímu uchopení jednotlivých opatření MAP (v tomto případě k Inkluzivnímu vzdělávání) proběhl 1. listopadu v prostorách ZŠ Dobříš, Komenského nám. Tématem semináře bylo tentokrát Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ).

Těšíme se na viděnou na příštím semináři Supervize pro učitele, který se uskuteční již za necelý týden 8.11.2017. Máme ještě volná místa, pokud budete mít o seminář zájem, pište proto nebo volejte: boukalova.brdyvltava@gmail.com, 605 344 750.

Moc děkujeme ZŠ Komenského za skvěle připravené prostory.

31.10. 2017

Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ)

Další téma, které se nám povedlo domluvit na základě potřebnosti v území.

Téma: Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ) - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: PaedDr. Jitka Jandová

Termín: 1. listopadu 2017 od 15:00

Místo: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
27.10. 2017

Avízo vzdělávacích seminářů v rámci projektu MAP

Zveřejňujeme termíny a témata vzdělávacích seminářů v rámci aktivity Budování znalostních kapacit v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089. Semináře jsou určeny pro aktéry v oblasti vzdělávání v území Dobříšska a Novoknínska i pro rodičovskou veřejnost. Cílem zvolených vzdělávacích aktivit je lepší uchopení jednotlivých opatření MAP a efektivnější plánování.

1.11. 2017 - Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ) - lektorka: Jitka Jandová

8.11.2017 - Supervize pro učitele - lektorka: Lenka Kohoutková

15.11.2017 - Asertivní dovednosti - lektor: Zdenko Matula

29.11.2017 - Badatelsky orientovaná výuka - lektorky: Andrea Tláskalová, Dana Votápková

14.12.2017 - Nové metody práce v MŠ - lektorka: Barbora Loudová

11.1.2018 - Začít spolu - lektorka: Radka Chaloupková

22.1.2018 - Právní povědomí pro učitele - lektorka: Eva Vaňkátová

 

Pokud budete mít o kterékoli téma zájem, prosím, pište na email boukalova.brdyvltava@gmail. com nebo volejte na 605 344 750.

Těšíme se na setkání na některém ze seminářů.

26.10. 2017

Z činnosti pracovních skupin MAP v novém školním roce

V novém školním roce pokračují pracovní skupiny MAP v přípravě dalších projektů spolupráce škol a aktérů v neformálním vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku. Již jsme zvládli připravit a předložit na MŠMT první projekt spolupráce. Tento projekt je zaměřen na vznik 5 výukových programů tématicky spjatých s divadlem a všem, co k němu patří. V rámci projektu dojde k rozvoji zejména těchto klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, posílení schopností dětí pracovat s digitálními technologiemi, jejich schopností učit se, posílení sociálních a občanských schopností, kulturního povědomí a vyjádření. Dále byl účastníkům PS představen návrh na nové neinvestiční projekty pro jednotlivé školy (Šablony II). Poté jsme již diskutovali podobu projektu, který bychom předkládali do připravované výzvy Implementace MAP I a MAP II (na přelomu listopadu a prosince 2017). Zápis ze setkání bude po zapracování připomínek všech členů PS k nahlédnutí v kanceláři MAS na adrese Mírové nám. 1551, Dobříš.

19.10. 2017

Syndrom vyhoření může potkat každého z nás

Dne 18.10.2017 proběhl na ZŠ Dobříš, Komenského nám. vzdělávací seminář v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš. Semináře se zúčastnilo 12 pracovníků škol z Dobříše a okolí. Seminář přítomným přinesl především praktickou ukázku zjištění osobního rizika syndromu vyhoření, jak si uvědomit hranici, kdy jsem ještě schopný pomáhat a kdy by moje pomoc ostatním mohla ohrozit i mě samotného. Jak důležité je uvědomit si, že nemůžu zachránit všechny a smířit se s tím. Seminář vedla Mgr. Lenka Kohoutková (psychoterapeutka).

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na viděnou příště

Za realizační tým projektu Kateřina Boukalová

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089

10.10. 2017

Plán prevence kriminality města Dobříše k připomínkování

Město Dobříš ve spolupráci s MAS Brdy - Vltava o. p. s. zveřejnilo "Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2017 - 2021". V tomto dokumentu jsou zapracovány připomínky a výstupy ze 4. kulatého stolu, který na toto téma proběhl dne 14. 9. 2017.

Nyní vás vyzýváme k možnosti připomínkování tohoto dokumentu, a to do 31. října 2017 na e-mail brdy-vltava@seznam.cz.

Plán prevence a připomínkový list, do kterého lze vyplňovat vaše připomínky, naleznete na webu města Dobříše - zde je odkaz.

06.10. 2017

Psychohygiena a jak se bránit syndromu vyhoření

Další téma, které se nám povedlo domluvit na základě potřebnosti v území.

Téma: Psychohygiena a jak se bránit syndromu vyhoření - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Mgr. Lenka Kohoutková

Termín: 18. října 2017 od 15:00

Místo: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

 Z důvodu omezené kapacity prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní, nejdéle do 15.10.2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.