MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Aktuality

16.11. 2017

Badatelsky orientovaná výuka - seminář v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Téma: Badatelsky orientovaná výuka  - bližší informace o obsahu semináře a lektorkách naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Andrea Tláskalová - ZŠ Zbiroh, Dana Votápková - vzdělávací centrum TEREZA

Termín: 29. listopadu 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
Těšíme se na viděnou.
 
16.11. 2017

První projekty přes MAS Brdy-Vltava podpořeny!!!!

S radostí oznamujeme, že byly po závěrečném ověření způsobilosti ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí schváleny projekty podané přes MAS na pořádání příměstských táborů.


Úspěšnými žadateli jsou Rodinné centrum Dobříšek - celková finanční podpora 594 250 Kč a Obecně prospěšná společnost ČAP celková výše dotace je v tomto případě 592 250 Kč.


Prvním úspěšným žadatelům MAS Brdy - Vltava za celý tým upřímně gratulujeme. Informace k dalším výzvám sledujte na v sekci Výzvy.

16.11. 2017

Asertivní dovednosti

V lidském životě komunikujeme neustále. Proto jsme na základě poptávky ze škol z našeho území zorganizovali seminář s názvem Asertivní dovednosti. Seminář vedl opět PhDr. Zdenko Matula, který se vzdělávání dospělých věnuje více než 30 let a má zkušenosti z oblasti mezilidské komunikace, týmové práce a efektivního vedení a sebeřízení. Účastníci si vyzkoušeli tři asertivní postupy v praktických situacích, které mohou v každodenním životě nastat. Pedagogové tak dokáží s použitím asertivních dovedností popsat své potřeby při tvorbě MAP a přípravě projektu MAP II.

Děkujeme za lektorovi i účastníkům za příjemnou atmosféru a těšíme se na viděnou na některém z dalších seminářů.

Příští seminář je naplánován na 29.11.2017 a tématem bude Badatelsky orientovaná výuka.

Za realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš

Kateřina Boukalová

09.11. 2017

Asertivní dovednosti - seminář v rámci projektu MAP ORP Dobříš

Téma: Asertivní dovednosti - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: PhDr. Zdenko Matula

Termín: 15. listopadu 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
09.11. 2017

Supervize pro učitele

Ve středu 8.11. jsme organizovali další vzdělávací seminář. Téma semináře bylo Supervize pro učitele - praktická ukázka supervize. Seminář vedla Mgr. Lenka Kohoutková. Účastníci se dozvěděli, co supervize obnáší, jaké jsou její formy a typy. Následně probíhala diskuse o tom, jaký má supervize význam v profesi pedagoga. Účastníci si vyzkoušeli skupinovou supervizi a diskusi nad několika tématy. Děkujeme všem přítomným za aktivní účast a všem ze ZŠ Lidická za super připravené prostory.

Příští seminář se uskuteční už příští týden 15.11. a budeme se zabývat asertivními dovednostmi. Seminářem nás provede PhDr. Zdenko Matula.

08.11. 2017

Pozvání Obce Svaté Pole a Římskokatolické farnosti Svaté Pole

03.11. 2017

Supervize pro učitele - vzdělávací seminář

Téma: Supervize pro učitele - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Mgr. Lenka Kohoutková

Termín: 8. listopadu 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Lidická 384

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
03.11. 2017

RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení

Další ze série vzdělávacích seminářů, které přispívají k lepšímu uchopení jednotlivých opatření MAP (v tomto případě k Inkluzivnímu vzdělávání) proběhl 1. listopadu v prostorách ZŠ Dobříš, Komenského nám. Tématem semináře bylo tentokrát Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ).

Těšíme se na viděnou na příštím semináři Supervize pro učitele, který se uskuteční již za necelý týden 8.11.2017. Máme ještě volná místa, pokud budete mít o seminář zájem, pište proto nebo volejte: boukalova.brdyvltava@gmail.com, 605 344 750.

Moc děkujeme ZŠ Komenského za skvěle připravené prostory.

31.10. 2017

Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ)

Další téma, které se nám povedlo domluvit na základě potřebnosti v území.

Téma: Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ) - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: PaedDr. Jitka Jandová

Termín: 1. listopadu 2017 od 15:00

Místo: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
27.10. 2017

Avízo vzdělávacích seminářů v rámci projektu MAP

Zveřejňujeme termíny a témata vzdělávacích seminářů v rámci aktivity Budování znalostních kapacit v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089. Semináře jsou určeny pro aktéry v oblasti vzdělávání v území Dobříšska a Novoknínska i pro rodičovskou veřejnost. Cílem zvolených vzdělávacích aktivit je lepší uchopení jednotlivých opatření MAP a efektivnější plánování.

1.11. 2017 - Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ) - lektorka: Jitka Jandová

8.11.2017 - Supervize pro učitele - lektorka: Lenka Kohoutková

15.11.2017 - Asertivní dovednosti - lektor: Zdenko Matula

29.11.2017 - Badatelsky orientovaná výuka - lektorky: Andrea Tláskalová, Dana Votápková

14.12.2017 - Nové metody práce v MŠ - lektorka: Barbora Loudová

11.1.2018 - Začít spolu - lektorka: Radka Chaloupková

22.1.2018 - Právní povědomí pro učitele - lektorka: Eva Vaňkátová

 

Pokud budete mít o kterékoli téma zájem, prosím, pište na email boukalova.brdyvltava@gmail. com nebo volejte na 605 344 750.

Těšíme se na setkání na některém ze seminářů.

26.10. 2017

Z činnosti pracovních skupin MAP v novém školním roce

V novém školním roce pokračují pracovní skupiny MAP v přípravě dalších projektů spolupráce škol a aktérů v neformálním vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku. Již jsme zvládli připravit a předložit na MŠMT první projekt spolupráce. Tento projekt je zaměřen na vznik 5 výukových programů tématicky spjatých s divadlem a všem, co k němu patří. V rámci projektu dojde k rozvoji zejména těchto klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, posílení schopností dětí pracovat s digitálními technologiemi, jejich schopností učit se, posílení sociálních a občanských schopností, kulturního povědomí a vyjádření. Dále byl účastníkům PS představen návrh na nové neinvestiční projekty pro jednotlivé školy (Šablony II). Poté jsme již diskutovali podobu projektu, který bychom předkládali do připravované výzvy Implementace MAP I a MAP II (na přelomu listopadu a prosince 2017). Zápis ze setkání bude po zapracování připomínek všech členů PS k nahlédnutí v kanceláři MAS na adrese Mírové nám. 1551, Dobříš.

19.10. 2017

Syndrom vyhoření může potkat každého z nás

Dne 18.10.2017 proběhl na ZŠ Dobříš, Komenského nám. vzdělávací seminář v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš. Semináře se zúčastnilo 12 pracovníků škol z Dobříše a okolí. Seminář přítomným přinesl především praktickou ukázku zjištění osobního rizika syndromu vyhoření, jak si uvědomit hranici, kdy jsem ještě schopný pomáhat a kdy by moje pomoc ostatním mohla ohrozit i mě samotného. Jak důležité je uvědomit si, že nemůžu zachránit všechny a smířit se s tím. Seminář vedla Mgr. Lenka Kohoutková (psychoterapeutka).

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na viděnou příště

Za realizační tým projektu Kateřina Boukalová

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089

10.10. 2017

Plán prevence kriminality města Dobříše k připomínkování

Město Dobříš ve spolupráci s MAS Brdy - Vltava o. p. s. zveřejnilo "Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2017 - 2021". V tomto dokumentu jsou zapracovány připomínky a výstupy ze 4. kulatého stolu, který na toto téma proběhl dne 14. 9. 2017.

Nyní vás vyzýváme k možnosti připomínkování tohoto dokumentu, a to do 31. října 2017 na e-mail brdy-vltava@seznam.cz.

Plán prevence a připomínkový list, do kterého lze vyplňovat vaše připomínky, naleznete na webu města Dobříše - zde je odkaz.

06.10. 2017

Psychohygiena a jak se bránit syndromu vyhoření

Další téma, které se nám povedlo domluvit na základě potřebnosti v území.

Téma: Psychohygiena a jak se bránit syndromu vyhoření - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Mgr. Lenka Kohoutková

Termín: 18. října 2017 od 15:00

Místo: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

 Z důvodu omezené kapacity prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní, nejdéle do 15.10.2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
27.09. 2017

Seminář zaměřený na Správnou komunikaci v rámci projektu MAP

Sešli jsme se dne 26.9. 2017 na 2.ZŠ Dobříš, abychom se dozvěděli základní návody, jak správně komunikovat a dosáhnout tak spolupráce. Téma tohoto semináře znělo Asertivní dovednosti, komunikace. V rámci časových možností jsme však stihli projít pouze část zaměřenou na komunikaci a domluvili jsme se s lektorem na dalším semináři. Příští seminář bude více zaměřený na asertivní dovednosti. Lektorem semináře byl PhDr. Zdenko Matula, který představil účastníkům, jak fungování našeho mozku ovlivňuje každodenní život a způsob komunikace. Dále se lektor zaměřil na způsoby reagování mozku na situace, které se odehrávají v každodenním životě. Lektor účastníkům představil význam zpětné vazby v komunikaci.

Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se viděnou na dalších aktivitách v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089

21.09. 2017

Asertivní dovednosti, komunikace - seminář v rámci MAP ORP Dobříš

Na základě poptávky se nám povedlo domluvit první vzdělávací seminář v tomto školním roce.

Téma: Asertivní dovednosti, komunikace - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce
 
Lektor: PhDr. Zdenko Matula

Termín: 26. září 2017 od 15:00
 
Místo:2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, zasedací místnost (7.pavilon)
Program: viz příloha

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .
 
Z důvodu omezené kapacity prosím o nahlášení jmen osob, které se za školu semináře zúčastní, nejdéle do 25.9.2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
22.08. 2017

Informace o činnosti MAS Brdy-Vltava v roce 2016

První dva měsíce roku 2016 se nesly v duchu dopracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 (dále Strategie MAS). Strategii MAS jsme zpracovávali za dodržení Motta: „Pojďme spolu podpořit rozvoj našeho regionu“. Proto ještě před samotným finálním zpracováním Strategie MAS proběhla tři setkání s aktéry v regionu. První setkání 14. 1. 2016 bylo zaměřeno na konzultaci sociální  oblasti v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Následovalo setkání dne 18. 1. 2016, které ověřovalo zpracování Strategie MAS v oblasti Programu rozvoje venkova (PRV). Setkávání ke Strategii MAS s aktéry v regionu jsme uzavřeli se zástupci obcí dne 19. 1. 2016 oblastí IROP a PRV.

Všechny podklady ze setkání byly ještě dopracovány do dokumentu a začátkem března 2016 byla Strategie MAS připravena k odevzdání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Před samotným odevzdáním Strategie MAS se sešli zástupci Pléna regionu MAS (stávající partneři MAS) dne 15. 3. 2016 v budově bývalého mlýna ve Starém Kníně, aby schválili tento dokument. Kancelář MAS tímto krokem dostala pokyn, že region považuje Strategii MAS za finální. Proto byla dne 16. 3. 2016 Strategie MAS Brdy-Vltava předložena ke schválení na MMR. Strategie MAS byla postoupena standardnímu hodnocení projektů. První byl krok hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Poté mělo následovat věcné hodnocení. Výsledky prvního kola formálního hodnocení a přijatelnosti jsme obdrželi až 25. 5. 2016 s výzvou k doplnění. Připomínky hodnotitelů byly doplněny a na MMR toto doplnění odevzdáno dne 7. 6. 2016. Strategie MAS splnila dne 22. 6. 2016 podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti a postoupila do 1. kola věcného hodnocení. Dne 16. 8. 2016 byla Kanceláři MAS vrácena k zapracování připomínek jednotlivých řídících orgánů (OP Z, IROP a PRV). Připomínky věcného hodnocení byly opět zapracovány a odevzdány dne 8. 9. 2016. Bohužel se tímto krokem Strategie MAS vrátila znovu do fáze formálního hodnocení a přijatelnosti (tomu nebylo možné se vyhnout). Proto jsme až do začátku října (4. 10.) čekali na schválení 2. kola formálního náležitostí a přijatelnosti. Začátkem prosince (5. 12.) byly doručeny připomínky k 2. kolu věcného hodnocení. Z důvodu toho, že v rámci ČR docházelo v průběhu času k vylučování strategií ostatním MAS z hodnocení, rozhodli se pracovníci kanceláře MAS prodloužit lhůtu pro zapracování připomínek z 2. 1. 2017 do 31. 1. 2017 a zkonzultovat všechny výtky na jednotlivých ministerstvech. Všechny připomínky jsme zapracovali a na leden 2017 si domluvili schůzky na Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu práce a sociálních věcí ohledně způsobu zapracování jednotlivých připomínek. Připomínky z IROP jsme jednu po druhé konzultovali s MMR prostřednictvím emailu. Všechny požadované připomínky se nám podařilo zapracovat, což vedlo k následnému schválení Strategie MAS dne 10. 3. 2017 (téměř 365 dní od podání). Že se bude jednat o tak zdlouhavý a náročný proces nikdo z nás netušil.

Jako technická základna pro činnost Kanceláře MAS sloužily do července 2016 prostory na Komenského náměstí 417, 263 01 Dobříš, které však byly prostorově nevyhovující pro činnost MAS. Z tohoto důvodu došlo k přesunu kanceláře MAS na Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš (k dispozici kancelář MAS a jednací místnost). Tyto prostory jsou zajišťovány pronájmem. V prostorách je zajištěno technické vybavení vč. výpočetní techniky potřebné pro činnost Kanceláře MAS, vč. samostatné jednací místnosti pro komunikaci s žadateli z území MAS. Vybavení kanceláře MAS je ve vlastnictví MAS.

V průběhu celého roku 2016 docházelo k propagaci Strategie MAS v rámci území MAS a k výměně zkušeností se subjekty z územní působnosti MAS i výměně zkušeností s ostatními MAS ČR. Dále probíhala po celý rok animace škol a školských zařízení.

Z důvodu toho, že v roce 2016 nedošlo k žádnému rozdělování finančních prostředků, má tato zpráva pouze informační charakter.

Za MAS Brdy-Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS. (vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD)