MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Aktuality

18.05. 2017

Místní akční plán rozvoje vzdělávání - co nyní řešíme v oblasti školství v našem území

Možná jste už zaznamenali články, ve kterých byly zmiňovány dvě zkratky a to MAS (= místní akční skupina) a MAP (= místní akční plán) rozvoje vzdělávání. Za místní akční skupinu Brdy-Vltava se aktivně věnujeme plánování rozvoje školství v našem regionu. Samozřejmostí je, že všechny naše aktivity realizujeme ve spolupráci se školami z našeho regionu. V současné chvíli se zabýváme analýzou počtu dětí, které se hlásí do 1. ročníků. Tuto analýzu pak doplníme v září o aktuální situaci – kolik dětí reálně nastoupilo. A proč se zabýváme tímto tématem? V území obcí Dobříšska a Novoknínska funguje v současné době 11 základních škol, které zřizují obce a 1 soukromá ZŠ. 7 z těchto 12 ZŠ je však málotřídních. To znamená, že je zde pouze 1.-5. ročník. Děti pak přestupují na 6. ročník do úplných škol, které jsou v regionu pouze 4 (ZŠ Dobříš, Komenského nám., 2. ZŠ Dobříš, ZŠ Nečín a ZŠ Nový Knín). Na Dobříši jsou školy zaplněné, v Nečíni zatím kapacita dostačuje, ale je zde horší dopravní dostupnost, Nový Knín se také plní a otázkou je, jak situaci řešit. O to se snažíme v komunikaci se zástupci škol i obcí, abychom zajistili žákům v našem regionu důstojné prostředí pro vzdělávání. Zároveň organizujeme vzdělávací semináře v oblasti školství, téma si mohou vybrat přímo aktéři z území, a pokud se nám sejde více námětů na dané téma, seminář zorganizujeme podle požadavku zájemců. Už jsme realizovali semináře na téma inkluze, finanční gramotnost či jak přistupovat k náročné situaci ve třídě. Pokud byste měli zájem se některého semináře zúčastnit, pozvánky zveřejňujeme na webových stránkách www.brdy-vltava.cz nebo se nám můžete ozvat na email brdy-vltava@seznam.cz nebo volejte na telefon 605 344 750. Budeme rádi za další názory a podněty z území!

Za realizační tým projektu Ing. Kateřina Boukalová

15.05. 2017

Druhé kolo seminářů Náročné situace ve školní třídě 11.5.2017

Z důvodu velkého zájmu jsme dne 11.5.2017 opakovaně uspořádali seminář na téma Náročné situace ve školní třídě. Tentokrát se seminář uskutečnil v Základní škole v Novém Kníně. Obsah semináře naleznete zde.

Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se viděnou na dalších aktivitách v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089

10.05. 2017

Seminář Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace

Na základě podnětů ze škol bychom Vás rádi pozvali na další ze seminářů, tentokrát zaměřený na Hodnocení a klasifikaci jako prvků pozitivní motivace. Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Téma: Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace - více informací o obsahu semináře a lektorovi v přiložené pozvánce
Termín: 31. května 2017 od 15:00
Místo:ZŠ Dobříš, Komenského nám.35
Program: viz příloha

V případě Vašeho zájmu prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní, nejdéle do 26.5. 2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
28.04. 2017

Vzdělávání nejen pro pedagogy - MAP ORP Dobříš

 

Náročné situace ve školní třídě bylo tématem dalšího vzdělávacího semináře, který se uskutečnil dne 26. dubna 2017 v ZŠ Lidické na Dobříši. Seminář vedl Mgr. Ondřej Bárta, pedagog a lektor dalšího vzdělávání dospělých se zaměřením na DVPP, manažer programu pro školy „I ve mně je lídr“ pro Českou a Slovenskou republiku, certifikovaný lektor 7 návyků skutečně efektivních lidí. Účastníci semináře se nejprve navzájem představili. Dále účastnici uváděli, jakou situaci považují za náročnou ve třídě – např. agresivní chování, odmítání spolupráce, slabá pozornost, posměch mezi žáky). Na tomto základě pak došlo k vydefinování pocitů, které obtížnou situaci doprovázejí a co si v případě zažívání nepříjemné situace uvědomit (jak působí můj postoj na ostatní a jak mě ovlivňuje reakce ostatních). Seminář byl dále zaměřen na ukázku komunikace v nepříjemných situacích, zmapování typických příkladů zátěžových situací a efektivního vedení sebe sama. Dále se lektor zaměřil na představení a sdílení spolupráce na úrovni školního týmu a vlivu školní kultury na klima třídy.

07.04. 2017

Schválen Strategický rámec MAP ORP Dobříš, verze 1.2

Členové Řídícího výboru MAP ORP Dobříš schválili dne 30.3.2017 na svém setkání Strategický rámec MAP, verze 1.2. Aktuální verze Strategického rámce byla dne 10.4.2017 odeslána na sekretariát Regionální stálé konference, který ji předá na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a dalším relevantním subjektům. Strategický rámec bude poté zveřejněn na webových stránkách k Územní dimenzi.

07.04. 2017

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - Náročné situace ve školní třídě

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .


Téma: Náročné situace ve školní třídě
Termín: 26. dubna 2017 od 15:00
Místo: Základní škola Dobříš, Lidická 384
Program: viz příloha

V případě vašeho zájmu prosím o nahlášení osob, které se semináře zúčastní, nejdéle do 20.4. 2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.

Více o projektu naleznete zde: MAP pro ORP Dobříš

07.04. 2017

Rozpracováváme projekty spolupráce aktérů ve vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku

Dne 30.3.2017 se sešli členové pracovních skupin v budově bývalého mlýna v Novém Kníně, aby rozpracovávali témata projektů spolupráce aktérů ve vzdělávání v ORP Dobříš. Nejprve jsme společně doplnili SWOT analýzy jednotlivých opatření dokumentu MAP (Předškolní vzděláván a péče: dostupnost - inkluze - kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním školství, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem) a dotvořili SWOT analýzu pro  téma Spolupráce a neformální vzdělávání.

Poté jsme se vrhli na rozpracovávání tři témat projektů spolupráce:

 1. Společné aktivity sbližují,
 2. Vzdělávání propojuje region,
 3. Praxe pro vzdělávání, vzdělávání pro praxi aneb výuka ve dvou.

Na setkání jsme diskutovali především cíle a věcné zaměření aktivit jednotlivých projektů spolupráce.

20.03. 2017

MÁME SCHVÁLENOU STRATEGII MAS BRDY-VLTAVA!!!!!!!!!!!!

Dne 10. 3. 2017 splnila Strategie MAS podmínky věcného hodnocení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství.

V tuto chvíli připravujeme nezbytné administrativní kroky pro vyhlášení výzev MAS a tyto kroky komunikujeme s jednotlivými ministerstvy. O samotném vyhlášení výzev budeme všechny aktéry z území MAS dopředu informovat. Finální verzi strategie naleznete v sekci Rozvoj regionu - Strategie na období 2014-2020.

20.03. 2017

Vyhlášená výzva do Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava 20.3.2017

Dne 20. 3. 2017 byla vyhlášená výzva do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava.

Více informací naleznete na:

http://www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/vyzvy/#!8

nebo na stránkách Sociálního fondu

http://www.socialnifond.brdy-vltava.cz/index.php?id=31

 

13.03. 2017

Zápisy do 1. tříd a vytváření spádového obvodu ZŠ Nečín

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří vyplnili dotazník týkající se spádovosti ZŠ Nečín. Dotazníkové šetření jsme zrealizovali především s ohledem na narůstající dětskou populaci v celém regionu Dobříšska a Novoknínska a s tím související poptávku po kapacitách základních škol a také s ohledem na větší komfort rodičů. Šetření se primárně týkalo optimálního nastavení svozových autobusů do ZŠ Nečín. Vrátilo se nám 92 vyplněných dotazníků. 62,5 % rodičů dojíždějících žáků uvedlo, že by svozový autobus využilo. Z hlediska doručených odpovědí a analýzy existujících spojů vyplývá jako vhodné řešení přidat ke stávajícím spojům ještě jeden nový. V tuto chvíli uvažujeme o trase začínající v oblasti Druhlic a vedoucí přes Borotice a Drevníky do Nečíně. Dále přichází v úvahu prodloužení spoje Čelina-Nečín do Prostřední Lhoty, případně obce Čím. Naše návrhy jsme představili starostům z okolních obcí dne 7. 3. 2017 na setkání Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska a dále bychom je chtěli prezentovat zástupcům Středočeského kraje za účelem zajištění financování svozového autobusu. Dále jsme se v dotazníku ptali na optimální začátek výuky, kdy 67,5 % z dotazovaných rodičů si přeje ponechat začátek od 7:30. Vzhledem k začátku vyučování by pak mohl svozový autobus vyjíždět kolem 6:45. Odpoledne by pak bylo vhodné odjezd autobusu navázat na konec výuky kolem 13h a poté odpoledne kolem 15h. Další oblastí v dotazníku byl provoz ranní družiny, která by mohla začínat optimálně od 6:30 do začátku výuky, v některých případech by rodiče přivítali začátek už od 6:00. Odpolední družina (klub) by pak měla být otevřena od 11:00 pro mladší děti a od 13:00 pro starší žáky. Provozní doba by měla trvat až do 16:30.

Za ZŠ a MŠ Nečín, Romana Zemanov, ředitelka

(zdroj obrázku: Oficiální web obce Nečín)

08.03. 2017

MAS a MAP a starostové obcí v ORP Dobříš

V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v Základní škole v Novém Kníně setkání zástupců Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Na setkání jsme řešili také oblast školství. Především jsme diskutovali možnost vytvoření spádového obvodu pro ZŠ Nečín. ZŠ Nečín má v současné době jako jedna ze čtyř úplných ZŠ v regionu volnou kapacitu (nejen rejstříkovou, ale také fyzickou). Starostové obcí se tak mohou obracet na pana starostu Kaisera (Nečín) ohledně vytvoření spádového obvodu. Dále jsme se zabývali možností zajistit autobusovou dopravu do ZŠ Nečín ve spolupráci se Středočeským krajem. Této problematice se budeme dále věnovat. Starostům jsme také rozdali letáky týkající se zápisů do 1. třídy v ZŠ Nečín s prosbou o jejich distribuci.

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání jsme se starosty diskutovali aktualizaci investičních záměrů škol a školských zařízení. Důraz byl kladen na podrobné vyplnění celé části investičního záměru. Je nutné se zaměřit jak na vyplnění názvu záměru, odhadnout potřebné náklady, předpokládaný termín realizace a vyplnit vazbu na klíčové kompetence. Investiční záměr je nutné mít v dokumentu MAP zahrnutý, pokud škola plánuje žádat na tento záměr z evropských dotací. Dne 30. 3. 2017 bude aktualizovaný seznam záměrů škol schvalovat Řídící výbor MAP pro ORP Dobříš. Starostové byli informování také o dalších aktivitách projektu - pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy a o náplni činnosti pracovních skupin MAP.

Na setkání byla probírána také další témata - vyhlášení výzvy Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava, akce Ukliďme Česko, vývoj hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS a představení činnosti Pesoklubu.

 

06.03. 2017

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Dobříš 30.3.2017

Dne 30.3.2017 se uskuteční v Novém Kníně 3. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš.

Rámcový program setkání:

 • Zpráva o průběhu projektu a plán dalších aktivit
 • Renominace manažera ITI PMO
 • Projednání a schválení Strategického rámce MAP ORP Dobříš, vč. seznamu investic

Setkání se uskuteční v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš, reg. č. CZ.02.3. 68/0.0/0.0/15_005/0000089.

V příloze naleznete pozvánku.

06.03. 2017

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - finanční gramotnost ve školách (2.stupeň ZŠ)

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .


Téma: Přístupy ke vzdělávání žáků ve finanční gramotnosti (2.stupeň ZŠ)
Termín: 15. března 2017 od 15:00
Místo: Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35
Program: viz příloha

V případě vašeho zájmu prosím o nahlášení osob, které se za školu semináře zúčastní, nejdéle do 10.3. 2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.

Více o projektu naleznete zde: MAP pro ORP Dobříš

22.02. 2017

Co nového v MAS Brdy - Vltava - únor 2017

Ke stažení zde najdete náš nový newsletter.

Soubory ke stažení

14.02. 2017

Setkávání pracovních skupin MAP ORP Dobříš pokračuje i v roce 2017

Dne 7.2.2017 proběhlo další z naplánovaných setkání pracovních skupin MAP. Na setkání zástupci škol představili ostatním své investiční záměry. Následovalo krátké shrnutí čerpání Zjednodušených projektů škol (=šablon). Poté již probíhala samotná práce v jednotlivých skupinách. Při práci jsme vycházeli ze společně definovaných bodů z minulého setkání z konce listopadu 2016. Jednalo se o:

 • Spolupráci s rodinou a vyvolání zájmu rodiče/dítěte o reálné dění,
 • Brát v potaz zkušenosti z praxe při plánování vzdělávání,
 • Soustředit administrativu do jednoho bodu v regionu, aby se školám ulevilo od nepřiměřené (ne jen projektové) administrativy,
 • V rovině investic – dostatečné a kvalitní prostory pro výuku propojenou s praxí,
 • Finanční prostředky účelně směřovat tam, kde je nejvíce potřeba.

Účastníci byli rozlosováni do čtyř skupin. Cílem bylo zformulovat témata možných projektů spolupráce škol a neformálního vzdělávání. Zároveň navrhnout, kdo by mohl projekt realizovat a pro koho by byl projekt určen. S těmito projekty směřujeme na výzvu Implementace místních akčních plánu I, která by měla být vyhlášena v lednu 2018. V rámci této výzvy by měly být podpořeny konkrétní aktivity naplánované ve spolupráci v území. Podmínkou je spolupráce se školami a zaměření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka. Podrobné informace k jednotlivým projektům budou rozpracovány na dalších setkáních pracovních skupin, příští plánujeme 30. března 2017.

Za realizační tým projektu Ing. Kateřina Boukalová

08.02. 2017

Budoucnost Základní umělecké školy v Dobříši?

ZUŠ oslavila v roce 2016 70. let od svého vzniku. V současnosti škola nabízí umělecké vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním pro více než 460 žáků. Pro takto vysoký počet žáků již zásadním způsobem nedostačují prostory, které má škola k dispozici. Výuka tak musí být realizovaná, kromě hlavní budovy na Mírovém náměstí, rovněž na několika odloučených pracovištích. Vzdělávání probíhá například v učebně gymnázia Dobříš, Kulturním domě apod. Tento stav není vyhovující pro žáky ani pedagogy, kteří musí neustále přecházet a přenášet výukový materiál. Přesto je o studium na ZUŠ ze strany dětí narůstající zájem a škola musí z kapacitních důvodů i nadané děti odmítat. Situace došla již tak daleko, že vedení školy v současné době zvažuje, zda v příštích letech bude škola schopna vůbec nějaké nové žáky přijmout.

Základní umělecká škola bývá někdy vnímána jako volnočasová aktivita, ale jedná se o nedílnou součást základního školství. Výuka v ZUŠ rovněž významným způsobem přispívá ke zdravému a aktivnímu trávení času dětí a mládeže z Dobříše a okolí. Vyučování probíhá v odpoledních a podvečerních hodinách a navazuje tak na výuku dětí v ZŠ. Rovněž z pohledu prevence kriminality je ZUŠ klíčovým aktérem, který přispívá k prevenci sociálně patologických jevů dětí mládeže. Z tohoto důvodu je třeba věnovat problémům s prostory náležitou pozornost a situaci aktuálně řešit. Nejvíce v tomto může pomoci město Dobříš, které je zřizovatelem školy.

Za realizační tým projektu MAP ORP Dobříš Markéta Dvořáková a Kateřina Boukalová

(zdroj obrázku: Zora Rysová)

08.02. 2017

Co se chystá v ZŠ Nečín

Co se připravuje v Základní a mateřské škole Nečín? Pokoušíme se získat evropskou dotaci na vybavení kombinované učebny chemie, fyziky a přírodopisu a na modernizaci naší počítačové učebny. O tuto dotaci bychom chtěli zažádat v únoru 2017 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Zároveň připravujeme výstavbu nové tělocvičny, která bude slavnostně otevřena příští rok 3. 9. 2018. Škola jako jedna ze čtyř škol v regionu Dobříšska a Novoknínska s 1.-9. ročníkem disponuje ještě volnými kapacitami. Na rozdíl např. od Dobříše, kde jsou základní školy již téměř zaplněny. Proto bude třeba vytvořit společný spádový obvod pro Základní školu Nečín, která bude rodičům garantovat, že pokud jejich dítě nebude z důvodu nedostatečné kapacity přijato v okolních ZŠ, v ZŠ Nečín pro ně bude místo garantováno. V tuto chvíli se diskutuje, jak velký spádový obvod ZŠ Nečín bude mít. To znamená, pro kolik obcí může být přijetí žáků zaručeno. Rodiče si i nadále budou moci vybrat, kam jejich dítě nastoupí do 1.třídy, v rámci vytvořeného spádového obvodu však budou mít zaručené přijetí v ZŠ Nečín. S ohledem na narůstající dětskou populaci a také na větší komfort rodičů zvažujeme optimalizaci veřejné dopravy do školy prostřednictvím školních autobusů. Vše bude diskutováno společně se starosty dotčených obcí i rodiči, kteří se budou moci prostřednictvím dotazníku vyjádřit k optimální svozové trase a jejímu načasování.

Za ZŠ a MŠ Nečín Romana Zemanová, ředitelka

(zdroj obrázku: Oficiální web obce Nečín)

11.01. 2017

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - finanční gramotnost ve školách

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .


Téma: Přístupy ke vzdělávání žáků ve finanční gramotnosti
Termín: 18. ledna 2017 od 15:00
Místo: 2. ZŠ Dobříš, Školní 1035 (zasedací místnost)
Program: viz příloha

V případě vašeho zájmu prosím o nahlášení osob, které se za školu semináře zúčastní, nejdéle do 13.1. 2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.

Více o projektu naleznete zde: MAP pro ORP Dobříš

09.01. 2017

Dotační projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“

Město Dobříš podalo v dubnu loňského roku žádost o dotaci na projekt, který má za cíl posílit efektivnost veřejné správy a optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, a to zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a snižování administrativní zátěže občanů i úředníků.  Celkově by mělo dojít ke zkvalitnění řízení města a Městského úřadu Dobříš a zlepšení spolupráce s občany. Projekt je finančně podpořen prostředky EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou 3 618 554 Kč, což představuje 95 % z celkových způsobilých nákladů. Realizace projektu bude trvat souvisle 24 měsíců s datem zahájení 1. 1. 2017. Hlavní aktivity, které budou v rámci projektu probíhat, jsou:

 • Zpracování 5 strategických dokumentů města (Akční plán rozvoje města Dobříše, Marketingová a komunikační strategie města, Dokument pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a v jeho okolí, Územně dopravní koncepce (koncepce bezpečné mobility), Plán odpadového hospodářství)
 • Činnost spojená s vykonáváním místní Agendy 21 a postupem ze stávající kategorie D do kategorie C
 • Vzdělávání úředníků a sdílení dobré praxe s okolními obcemi formou workshopů

Výsledky projektu by měly být přínosné nejen zaměstnancům města, ale také občanům celé ORP Dobříš.  

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvoje

03.01. 2017

Kalendář akcí 2017

Nově ke stažení kalendář akcí na rok 2017

Soubory ke stažení

05.12. 2016

M.A.S. a M.A.P. = propojení školství a komunitního plánování pokračuje

Na konci listopadu proběhlo setkání pracovních skupin v rámci zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Dobříšska a Novoknínska (MAP). Cílem setkávání pracovních skupin je společně pojmenovat aktuální potřeby škol, školských zařízení a aktérů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání působících v našem území a najít témata pro možnou spolupráci. Potřeby a náměty vzešlé z pracovních skupin by měly být zohledněny při nastavování dotačních titulů zaměřených na vzdělávání ze strany MŠMT. V tuto chvíli se jedná především o mapování neinvestičních potřeb škol a přípravu projektů tak, abychom byli jako území připraveni na navazující výzvy z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (spadá po MŠMT), v rámci kterých již bude možné naplánované aktivity přímo realizovat. Máme čtyři pracovní skupiny: PS pro předškolní vzdělávání, PS pro základní vzdělávání, PS pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a PS pro spolupráci a neformální vzdělávání. Na setkání jsme diskutovali, jaké problémy při své práci považují zástupci pracovních skupin za nejzásadnější, co by jim pomohlo při výuce a práci s dětmi, jaké formy projektů považují za nejefektivnější. Výstupy práce ve skupinách pak byly všem přítomným prezentovány. Na základě toho jsme určili společná témata, která budou pracovními skupinami rozpracována v průběhu příštího roku. První společné setkání se uskutečnilo v prostorách Vědeckotechnologického parku Dobříš, který mimo jiné nabízí na jaře možnost exkurzí pro školy.

Za realizační tým Ing. Kateřina Boukalová

29.09. 2016

Schválen Strategický rámec MAP ORP Dobříš

Členové Řídícího výboru MAP ORP Dobříš schválili dne 20.9.2016 na svém setkání Strategický rámec MAP, verze 1.1. Dne 29.9.2016 byla tato verze Strategického rámce odeslána na sekretariát Regionální stálé konference, který ji předá na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a dalším relevantním subjektům. Strategický rámec bude poté zveřejněn na webových stránkách k Územní dimenzi.

Dokument naleznete na těchto stránkách v sekci "Rozvoj školství", "MAP pro ORP Dobříš", příp. na odkaze zde.

12.07. 2016

Stěhování kanceláře do nových prostor

Informujeme Vás, že do konce měsíce července se naše kancelář přestěhuje do nových prostor.

Nově nás najdete v budově č.p. 1551 na Mírovém náměstí v Dobříši (bývalý finanční úřad), ve druhém patře, kanceláře po levé straně.

Přesouvat se budeme postupně od 20. července pokud v této době budete potřebovat s námi něco konzultovat prosíme raději dopředu zavolejte.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání v novém prostředí.

30.06. 2016

VYHLÁŠENA výzva na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Dne 23.6.2016 byla vyhlášena výzva na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Podrobné informace naleznete na těchto stránkách v sekci "Rozvoj školství" nebo na webových stránkách MŠMT.

27.06. 2016

Aktuální informace k hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava

MAS Brdy-Vltava obdržela první hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR 25.5.2016. Vypořádání doručených připomínek jsme odeslali dne 7.6.2016. Dne 22.6.2016 byla naše strategie postoupena do věcného (obsahového) hodnocení MMR, MPSV a MZE.

20.05. 2016

Nové informace k šablonám (projekty pro MŠ a ZŠ)

Byl zveřejněn podrobný "Přehled šablon a jejich věcný výklad" a "Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů" - oba dokumenty ke stažení zde

09.05. 2016

Peníze na podporu zaměstnanosti v Událostech na ČT1

Dne 7.5.2016 v hlavní zpravodajské relaci České televize v Událostech reportáž Peníze na podporu zaměstnanosti. Při spuštění celé relace je to cca 38. minuta. Za MAS Brdy - Vltava o.p.s. promluvila ředitelka Markéta Dvořáková a moc rádi jsme touto formou propagovali aktivity Farní charity Starý Knín šicí dílnu RUKAMA NOHAMA.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100507/

22.02. 2016

Naše pracovní četa v Událostech na ČT1

V sobotu 20.2.2016 v Událostech byla naše pracovní četa, reportáž Z ubytoven do běžných bytů, při spuštění celé relace je to cca 16 minuta.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100220/

28.01. 2016

Představujeme Vám filmové spoty poskytovatelů sociálních služeb

Filmové spoty byly natočeny v rámci projektu Sociální fond regionu Brdy-Vltava financovaný z OPLZZ.

Natáčelo se u poskytovatelů sociálních služeb Stéblo o.s., CSS Hvozdy, Farní charita Starý Knín, Alka a Nízkoprahový klub Terén Dobříš.

Všechny videa a další informace jsou ke shlédnutí na webových stránkách www.socialnifond.brdy-vltava.cz

Vzdělávání pro pedagogy

Náročné situace ve školní třídě napodruhé - z důvodu velkého zájmu jsme dne 11.5.2017 opakovaně uspořádali seminář na téma Náročné situace ve školní třídě. Tentokrát se seminář uskutečnil v Základní škole v Novém Kníně.

 

Náročné situace ve školní třídě bylo tématem dalšího vzdělávacího semináře, který se uskutečnil dne 26. dubna 2017 v ZŠ Lidické na Dobříši. Seminář vedl Mgr. Ondřej Bárta, pedagog a lektor dalšího vzdělávání dospělých se zaměřením na DVPP, manažer programu pro školy „I ve mně je lídr“ pro Českou a Slovenskou republiku, certifikovaný lektor 7 návyků skutečně efektivních lidí. Účastníci semináře se nejprve navzájem představili. Dále účastnici uváděli, jakou situaci považují za náročnou ve třídě – např. agresivní chování, odmítání spolupráce, slabá pozornost, posměch mezi žáky). Na tomto základě pak došlo k vydefinování pocitů, které obtížnou situaci doprovázejí a co si v případě zažívání nepříjemné situace uvědomit (jak působí můj postoj na ostatní a jak mě ovlivňuje reakce ostatních). Seminář byl dále zaměřen na ukázku komunikace v nepříjemných situacích, zmapování typických příkladů zátěžových situací a efektivního vedení sebe sama. Dále se lektor zaměřil na představení a sdílení spolupráce na úrovni školního týmu a vlivu školní kultury na klima třídy.

 

15. března 2017 jsme organizovali další seminář, který po odborné stránce opět vedla Ing. Kateřina Lichtenberková, která je odborným garantem projektu Finanční gramotnost do škol. Vzdělávací akce byla zaměřena především na možnosti uplatňování výuky finanční gramotnosti v praxi 2. stupně základních škol. Seminář probíhal interaktivní formou v podobě práce ve skupinách. Nejprve účastníci definovali pojem finanční gramotnost, kde lektorka uvedla teoretické zázemí pro vymezení pojmu finanční gramotnost. Dále proběhla diskuse o tom, v jakých podobách se finanční gramotnost ve školách učí a jak je ji možné zařadit do výuky dalších předmětů, jaké přístupy k principům stanovení ceny by si žáci měli ze základní školy odnášet. Následně lektorka ukázala účastníkům možné nástroje, které lze využít při výuce finanční gramotnosti (knihy, případové studie, animace, pracovní listy, projektové dny, deskové hry). Akce se uskutečnila v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089".

 

18. ledna 2017 jsme uspořádali další seminář pro pedagogické pracovníky zaměřený na vzdělávání žáků ve finanční gramotnosti. Seminář cílil na práci se žáky 1. stupňů základních škol a byl kladen důraz na výuku finanční gramotnosti v praxi jednotlivých škol. Po odborné stránce vedla seminář Ing. Kateřina Lichtenberková, která je odborným garantem projektu Finanční gramotnost do škol. Seminář probíhal interaktivní formou v podobě práce ve skupinách. Nejprve účastníci definovali pojem finanční gramotnost, dále proběhla diskuse o tom, v jakých podobách se finanční gramotnost ve školách učí, jakými formami ji lze zařadit do výuky. Následně lektorka ukázala účastníkům možné zdroje, které lze využít pro výuku finanční gramotnosti. Akce se uskutečnila v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089".

 

Dne 14.11.2016 jsme pořádali vzdělávací seminář pro pedagogy. O tento seminář byl velký zájem a nakonec se nám sešlo 40 posluchačů, kdy už jsme museli z důvodu zaplněných kapacit zájemce, ač neradi, odmítat. Tématem semináře byly legislativní změny v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Protože na semináři nebyli jen ředitelé škol, ale i ostatní pedagogové, představila v úvodu projektová manažerka Markéta Dvořáková přítomných projekt MAP ORP Dobříš, jeho cíle a plánované aktivity a členy realizačního týmu. Poté předala slovo lektorce PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ČOSIV), která seminář vedla po odborné stránce. Akce se uskutečnila v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089".

 

Setkání v rámci MAP

Dne 24.5.2016 proběhlo setkání s řediteli škol z Dobříše a okolí. Cílem setkání bylo představit Místní akční skupinu Brdy-Vltava a její aktivity a představit samotný projekt MAP v ORP Dobříš, včetně tabulky investičních záměrů, abychom byli připraveni pro první kolo výzvy IROP pro základní vzdělávání (více v přiložené prezentaci). Po ukončení části věnující se Místnímu akčnímu plánu pokračovala diskuse k projektům zjednodušeného vykazovaní.

Setkání s řediteli škol

26.5.2016 proběhlo stejné setkání v Novém Kníně, kterého se zúčastnil pan ředitel z Nového Knína a paní ředitelka z Malé Hraštice. I nadále probíhají v území ORP Dobříš individuální setkání se zástupci škol.

V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v Základní škole v Novém Kníně setkání zástupců Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Se starosty jsme diskutovali aktualizaci investičních záměrů škol a školských zařízení. Investiční záměr je nutné mít v dokumentu MAP zahrnutý, pokud škola plánuje žádat na tento záměr z evropských dotací. Dne 30. 3. 2017 bude aktualizovaný seznam záměrů škol schvalovat Řídící výbor MAP pro ORP Dobříš. Starostové byli informování také o dalších aktivitách projektu - pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy a o náplni činnosti pracovních skupin MAP. Podrobné informace ze setkání jsou uvedeny v Aktualitách.

Soubory ke stažení

Občanská vybavenost a infrastruktura

Realizovaná komunitní projednání strategie v obcích Čím, Daleké Dušníky, Hřiměždice, Chotilsko, Malá Hraštice, Nečín, Rosovice, Stará Huť a Velká Hraštice. V souborech ke stažení naleznete prezenční listiny z realizovaných setkání.