MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Společná propagace regionu

Projekt společná propagace regionu Brdy-Vltava

Od 1. prosince 2011 do 30. listopadu 2012 se MAS Brdy-Vltava jako partner podílela na realizaci projektu Společná propagace regionu Brdy-Vltava, projekt byl financován prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Jako první vznikl manuál jednotného vizuálního stylu a nové logo destinace Od Brd k Vltavě. Z dalších aktivit probíhala prezentace regionu na veletrzích Go a Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Z tištěných propagačních materiálů vznikl kromě kalendáře akcí také leták s největšími atraktivitami regionu, leták bezbariérových služeb, cykloturistická mapa s tipy na cyklistické výlety, nástěnná mapa regionu do informačních center a dalších míst s vysokou návštěvností turistů a samostojný roll-up. Dále proběhly press tripy a školení pracovníků informačních center. Díky přípravě press tripu byla navázána spolupráce s pořadem ČT Toulavá kamera a vznikla reportáž ze Štěchovicka. Důležitou aktivitou byl také regionální veletrh cestovního ruchu pořádaný v Dobříši.

 

Hlavní projekty

Vraťme život našim památkám
Od Brd k Vltavě