MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Rozvoj regionu

V této části se nacházejí naše aktivity, které jsme realizovali. V rámci Cest venkova jsme uspořádali dílčí úpravy lokalit v členských obcích MAS a zároveň proběhla v rámci projektu celá řada setkání s obyvateli. Při projektu "Osvojování dovedností" jsme si osvojovali postupy při přerozdělování prostředků subjektům v území. Naučili jsme se nejen jak fungují procesní záležitosti v rámci programu LEADER, ale také jsme podpořili celou řadu akcí v regionu (např. dětské dny v členských obcích - Mokrovaty, Drevníky a Čím, vítání občánků v Buši, Dobrá nálada nad zlato v Chotilsku, Antonínské posezení v Druhlicích, Davelský ekofest, Jazz na zahradě ve Štěchovicích a další akce).

Více viz jednotlivé sekce v oblasti Rozvoj regionu:

Hlavní projekty

Cesty venkova