MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Památky kolem středního toku Vltavy

Památky kolem středního toku Vltavy aneb vraťme život našim památkám

Od května 2010 do října 2011 MAS Brdy-Vltava a MAS Sedlčansko realizovalo projekt s názvem „Památky kolem středního toku Vltavy aneb vraťme život našim památkám“. Hlavním cílem projektu bylo zmapování kulturních památek, chráněných objektů a ostatních významných kulturně-historických prvků na celém území v působnosti MAS Brdy-Vltava a MAS Sedlčansko s následným vypracováním studií obnovy pro dvě památky.

Kulturní památky významným způsobem dokreslují půvab krajiny a spolu s přírodními prvky dotvářejí charakter oblastí a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

V průběhu projektu se uskutečnilo několik setkání koordinační skupiny a pokračovalo se s mapováním památek. Výsledkem mapování bylo vytvoření paspartů jednotlivých kulturních památek na území obou MAS. Kromě toho vznikla také brožura s texty o historii obcí s fotografiemi a informacemi o jednotlivých památkách a mapa území se seznamem kulturních památek.

Byly také vytvořené internetové stránky www.pamatkystrednitokvltavy.cz.

Tento partnerský projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR.

 

Hlavní projekty

Vraťme život našim památkám
Od Brd k Vltavě