MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Obnova značení a údržba značení naučných stezek Novoknínska

V rámci projektu bylo doplněno značení stávajících naučných stezek v katastrálním území obcí Chotilsko a Nový Knín. Celkem bylo obnoveno značení na 6 naučných stezkách a to jmenovitě: NS Zlaté Psí hory, NS Profesora Františka Drtiny, NS Vymyšlenská pěšina, NS Opata Zavorala, NS Kozí hory – Libčice a NS Nový Knín a okolí. Stezky byly prořezány od náletových dřevin, keřů a větví a byly zde do betonového lůžka umístěny kotvící patky pro nové dřevěné panely. O realizaci projektu byl vytvořen článek do Novoknínského zpravodaje, který je distribuován do poštovních schránek v obci Nový Knín, Mokrovraty a Chotilsko. Celková výměra upravovaných naučných tras činí 35 kilometrů a nově bude umístěno 18 panelů.

"Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje"

Hlavní projekty

Vraťme život našim památkám
Od Brd k Vltavě