MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

2.výzva MAS PRV 21.5. - 29. 6. 2018_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

04.04. 2018

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 21.5. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného m…

Seminář - komunikace ve školním prostředí

27.03. 2018

Lektorem semináře byl PhDr. Zdenko Matula, který podrobně rozebral video ukázky - jak komunikovat v obtížných situacích, které mohou nastat ve školním prostředí. Účastníci si vyzkoušeli v praxi komunikaci v obtížné situaci (insp…

2.výzva MAS Brdy-Vltava z Operačního programu Zaměstnanost VYHLÁŠENA!

26.03. 2018

Dne 26.3.2018 byla vyhlášena 2. výzva MAS Brdy-Vltava z Operačního programu Zaměstnanost zaměřená na podporu Sociálního podnikání. Budou podporovány aktivity: vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro z…

Vzdělávací akce Vztahy, intimita a sexualita u lidí s MP a/nebo autismem

22.03. 2018

Lektorka PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. představila odlišnosti ve vývoji lidské sexuality u zdravého jedince a u jedince s mentálním handicapem, základy lidské sexuality a její dopad na kvalitu života, úskalí absence sexuálního živo…