MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Poddokumenty

Provozní a animační činnosti

14.12. 2017

Provozní a animační činnosti MAS Brdy-Vltava

registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001807
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na přípravné a podpůrné činnosti související s dopracováním Strategie komunitně vedené…

Rozvoj školství

07.04. 2016

MAS a MAP - tyto dvě zkratky jdou od dubna 2016 ruku v ruce. MAS již znáte, ale co je to MAP? MAP je zkratkou tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, jehož zpracování se MAS Brdy-Vltava ujala. Jako Místní ak…

Zapojení komunity k SCLLD

21.08. 2015

V této sekci zaleznete dokumenty vážící se k postupu zapojení komunity do vypracování strategie MAS v průběhu let 2011 až 2014. Novější dokumenty ze setkání budeme v průběhu času přidávat (např. setkání Pléna regionu již teď naleznete v sekci Plénum…

SMS - spolupráce obcí

29.01. 2015

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Spolupráce MAS STČ

21.01. 2015

Výstupy projektu "Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji":

Zde více o projektu a jeho průběhu