MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Program rozvoje venkova

Ke dni 21. 5. 2018 byla vyhlášena výzva MAS PRV č. 2. Termín příjmu žádostí je stanoven do 29. 6. 2018.

K 9.5.2018 byla z technických důvodů zrušena výzva č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020  (Fiche č. 10 - Investice do místního zemědělství a Fiche č. 12 - Rozvoj místního nezemědělského podnikání). Nová výzva budou vyhlášena neprodleně. Nejzazší termín příjmu žádostí 29.6.2018 zůstane zachován. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Poddokumenty

2. výzva MAS PRV - Příjem a hodnocení žádostí

04.07. 2018

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do fiche č 10 ( Investice do místního zemědělství) a č. 12 (Rozvoj místního nezemědělského podnikání) byl ukončen dne 29. 6. 2018.

V souborech ke stažení naleznete seznam přijatých Ž…

2.výzva MAS PRV 21.5. - 29. 6. 2018_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

04.04. 2018

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 21.5. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného m…