MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018
 • domů>>
 • SMS - spolupráce obcí

SMS - spolupráce obcí

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina Brdy-Vltava aktivně spolupracovala na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je posílit spolupráci MAS a obcí a pomoci obcím orientovat se v novém programovém období 2014 - 2020. Nositelem tohoto projektu je Sdružení místních samospráv, které vzniklo v roce 2008 jako platforma pro řešení problémů obcí.  V současné době je členy tohoto sdružení 1100 obcí.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Brdy-Vltava vybralo na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

 1. Regionální školství            
 2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti

Během projektu vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Metodika spolupráce obcí na platformě MAS Brdy-Vltava pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy.
 • Dodatky Strategie MAS Brdy-Vltava zaměřené na spolupráci obcí v období 2015 - 2020
 • Pakty o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Brdy-Vltava.
 • Koncepční návrh legislativních řešení  meziobecní spolupráce na platformě MAS Brdy-Vltava.

více informací najdete: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu

Výstupy projektu naleznete níže v souborech ke stažení.