MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

Schválen Strategický rámec MAP ORP Dobříš, verze 1.2

07.04. 2017

Členové Řídícího výboru MAP ORP Dobříš schválili dne 30.3.2017 na svém setkání Strategický rámec MAP, verze 1.2. Aktuální verze Strategického rámce byla dne 10.4.2017 odeslána na sekretariát Regionální stálé konference, kter…

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - Náročné situace ve školní třídě

07.04. 2017

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .


Téma: Náročné situace ve školní třídě
Termín: 26. …

Rozpracováváme projekty spolupráce aktérů ve vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku

07.04. 2017

Dne 30.3.2017 se sešli členové pracovních skupin v budově bývalého mlýna v Novém Kníně, aby rozpracovávali témata projektů spolupráce aktérů ve vzdělávání v ORP Dobříš. Nejprve jsme společně doplnili SWOT analýzy jednotliv…

MÁME SCHVÁLENOU STRATEGII MAS BRDY-VLTAVA!!!!!!!!!!!!

20.03. 2017

Dne 10. 3. 2017 splnila Strategie MAS podmínky věcného hodnocení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství.

V tuto chvíli připravujeme nezbytné administrativní kroky pro vyhlášen…

Vyhlášená výzva do Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava 20.3.2017

20.03. 2017

Dne 20. 3. 2017 byla vyhlášená výzva do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava.

Více informací naleznete na:

http://www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/vyzvy/#!8

nebo na stránkách Sociálního fondu

http://www.socialnifond.brdy-vltava.cz/index.php?id=3…