MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Standardizace

Poddokumenty

Kontakt, konzultační hodiny, adresa kanceláře a sídlo organizace

05.02. 2015

Brdy - Vltava o.p.s.

Telefon kancelář: +420 605 344 750

WWW: http://www.brdy-vltava.cz

E-mail: brdy-vltava@seznam.cz

ID datové schránky: 3rd43tx

IČO: 275 86 481

Bankovní spojení: Číslo účtu: 531303369/0800

Úřední hodiny: Pondělí - Pátek: 8:00 …