MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Řídící výbor MAP

Role Řídícího výboru (dále ŘV) je spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, proto je tvořen zástupci klíčových aktérů v území v oblasti vzdělávání.

Povinní zástupci v ŘV:

  • zástupce realizátora projektu MAP
  • zástupce kraje
  • zástupci zřizovatelů škol
  • vedení škol (ředitelé), výborní učitelé, zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ), školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele
  • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání
  • zástupci základních uměleckých škol
  • zástupce KAP
  • zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče
  • zástupce ITI

 Ve čtvrtek 16.6. 2016 proběhlo v zasedací místnosti 2. ZŠ Dobříš první setkání Řídícího výboru MAP ORP Dobříš. Záznam ze setkání naleznete níže.

V úterý 20.9.2016 proběhlo v ZŠ Dobříš, Lidická druhé setkání Řídícího výboru MAP ORP Dobříš. Zápis z jednání naleznete níže.

Ve čtvrtek 30.3.2017 se sešli členové Řídícího výboru MAP ORP Dobříš ke svému třetímu jednání. Setkání se uskutečnilo v Novém Kníně v budově bývalého mlýna. Zápis ze setkání je zveřejněn níže.

Dne 7.12.2017 se znovu sešel Řídící výbor MAP ORP Dobříš. Zápis ze setkání se přiložen níže.

V týdnu od 22.1. do 29.1.2018 proběhlo hlasování per rollam členů ŘV MAP,  tímto hlasováním byl schválen finální dokument MAP I. Zápis je uveden v dokumentech níže.