MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

MAP ve vztahu k OP

MAP ve vztahu k OP VVV

  • očekává se, že ŘO OP VVV připraví i další návrhy šablon z praxe na základě informací z MAP
  • naplánování a následná realiazace aktivit spolupráce škol, školských zařízení a aktérů neformálního a zájmového vzdělávání  v rámci navazujících výzev z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (spadá po MŠMT)

MAP ve vztahu k IROP

  • specifické kritérium přijatelnosti v IROP pro základní školy - soulad projektu školy s MAP