MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Velká Hraštice

Velká Hraštice je tvořena historickou návsí, kde se nachází kostel sv. Zikmunda se hřbitovem. V prostranství jsou staré zachovalé lípy sázené místními obyvateli.
Projekt vznikl na podporu aktivit na návsi. Jednalo se o vysázení nových lip srdčitých. Další výstavba se týkala drobného mobiliáře, konkrétně nástěnky (informační tabule). Zájem o dobrovolné práce byl velký, zúčastnili se obyvatelé Velké Hraštice a členové místního SDH.

Hlavní projekty

Cesty venkova