MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

2. výzva MAS PRV - Příjem a hodnocení žádostí

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do fiche č 10 ( Investice do místního zemědělství) a č. 12 (Rozvoj místního nezemědělského podnikání) byl ukončen dne 29. 6. 2018.

V souborech ke stažení naleznete seznam přijatých Žáodstí o finanční podporu. Dále bude probíhat administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti. O výsledku kontroly budou žadatelé informováni.

Poddokumenty

Soubory ke stažení