MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

1.výzva MAS IROP 9. 4. - 22. 6. 2018

Poddokumenty

Seminář pro žadatele v rámci 1. výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Sociální podnikání

04.04. 2018

Rádi bychom Vás tímto pozvali na seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava, který se uskuteční dne 22. května 2018.
Seminář je zaměřen na informování potenciálních žadatelů do výzva na Sociální podnikání. Jedná se o podporu v rámci Integro…

1.výzva MAS IROP 9. 4. - 22. 6. 2018

04.04. 2018

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 9. 4. 2018 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného …