MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Projekt podpora zaměstnanosti

Projekt podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu Brdy - Vltava

V rámci tohoto projektu, který byl realizován v době od 1. března 2013 do 27. února 2015, velice úspěšně probíhala úprava veřejných prostranství členských obcí MAS naší pracovní četou. Ta byla sestavena z uchazečů o zaměstnání, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni na trhu práce (dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikace, péče o děti apod.). Zaměstnanci prošli pečlivým výběrem, byli pro práci řádně rekvalifikováni a pracují pod odborným dozorem koordinátora denních prací, který má dlouhodobé profesní zkušenosti s údržbou zeleně a pěstební činností. V rámci projektu jsme nabízeli také odborné sociální poradenství (řešení dluhů, psychologické poradenství, pomoc s vyhledáním zaměstnání apod.). Byly pořádány pravidelné semináře pro osoby hledající zaměstnání, v rámci kterých jsme nacvičovali pracovní pohovor, vyhledávání zaměstnání přes specializované aplikace apod. V průběhu května byly zorganizovány závěrečné rekvalifikační kurzy práce s křovinořezem, které proběhly v SOU Sedlčany.

Četa zahájila svou činnost v obci Stará Huť, kde zvládla úpravu vstupní části do obce, okolí rybníka Strž, Pechrovského potoka a dalších lokalit. Nejdéle četa působila v obci Chotilsko, kde bylo třeba vyřezat náletové dřeviny na hrázích místních rybníků, vyčistit a prořezat cesty a aleje v Sejcké Lhotě, Mokrsku, Prostřední Lhotě a v dalších částech této rozlehlé obce. Starostové i místní obyvatelé byli s prací naší čety velmi spokojeni, zaměstnanci jsou často mile překvapeni například nabídkou kávy ze strany místních obyvatel.

Četa bude na našem území v rámci projektu působit do února roku 2015 a dále bychom chtěli získané zkušenosti zúročit buď v přípravě tzv. sociálního podniku, který by dlouhodobě zajišťoval pracovní uplatnění pro osoby, které obtížně hledají zaměstnání nebo pomocí Úřadu práce jako institut veřejně prospěšných prácí.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

Evropský sociální fond, EU, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Hlavní projekty

Pomoc Brdy-Vltava
Sociální fond Brdy-Vltava