MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Pracovní skupiny MAPII

V rámci projektu bude ustanoveno 5 pracovních skupin:

PS pro financování

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

PS pro rozvoje matematické gramotnosti a polytechniky

PS pro rovné příležitosti

PS pro posilování vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí

Poddokumenty

1. společné setkání pracovních skupin MAP II

12.06. 2018

Ve čtvrtek 7. června 2018 proběhlo první společné setkání pracovních skupin v nově vybudované třídě pro budoucí žáky prvního ročníku v ZŠ Trnka Dobříš. Úvodem Kateřina Boukalová shrnula předchozí projekt "MAP I" a předst…