MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Provozní a animační činnosti MAS Brdy-Vltava

Provozní a animační činnosti MAS Brdy-Vltava", registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001807

Projekt je zaměřen na přípravné a podpůrné činnosti související s dopracováním Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy - Vltava na období 2014 - 2020 (dále Strategie). Dále je zaměřen na provozní činnosti související s implementací Strategie (vypisování výzev, administrace projektů, monitoring) a na animaci této Strategie v území MAS. Dále je zaměřen na animaci škol a školských zařízení v OP VVV. MAS bude implementovat 3 programové rámce - PRV, OPZ a IROP.

Hlavní cíle projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Brdy - Vltava pro přípravu a naplňování Strategie, kvalitní a kapacitně dostatečný servis žadatelům a příjemcům v rámci výzev MAS, aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování občanských iniciativ, podpora škol a školských zařízení na území MAS.

Projekt Provozní a animační činnosti MAS Brdy-Vltava je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní projekty

Cesty venkova