MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Malá Hraštice

Dne 19. 6. 2012 proběhlo veřejné setkání občanů Malé Hraštice. Obyvatelé se společně shodli na zkrášlení veřejného prostranství. Jednalo se o úpravu parčíku na návsi Malá Hraštice.
Vytvořila se nádrž na vodu s možností sezení a informační mapa Malé Hraštice a okolí. Díky tomuto projektu se užmožnilo různým věkovým skupinám mít místečko, kde by si mohli poklábosit, posedět nebo si zpříjemnit den pohledem na krásně upravený parčík.

Hlavní projekty

Cesty venkova