MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Daleké Dušníky

Vybrané místo se nachází v severní části Dalekých Dušník, kde je krásná stará lípa, křížek a kamenná teráska. Jedná se o nejstarší strom v obci. Na dohled od staré lípy jsou dvě vodní plochy – rybníček u Holobradů a větší vodní nádrž Kalčák. Tento prostor je nejčastějším místem setkávání občanů v horní části Dalekých Dušník. Ve dnech 12 – 22. 10. 2012 byla provedena písemná anketa u občanů (Daleké Dušníky a Druhlice). Nejvíce občanů si přálo upravit právě toto místo a chtěli se účastnit realizace proměny.

Hlavní projekty

Cesty venkova