MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Projekt „Společná Evropa – od minulosti k současnosti“

Projekt financovala Evropská unie v rámci programu "Evropa pro občany".

Účast: Projekt umožnil setkání 90 občanů, z nichž 20 pochází z města Tonnerre (Francie), 30 z města Ledro (Itálie) a 40 z měst Dobříš a Nový Knín (Česká republika).
Místo/data: Setkání se uskutečnilo ve městech Dobříš a Nový Knín (Česká republika) od 3.10.2013 do 7.10.2013.

Den 3.10.2013 byl věnován společnému setkání a seznámení účastníků v penzionu Nový Rybník.

Den 4.10.2013 byl věnován návštěvě škol ve městech Dobříš a Nový Knín, dále si zahraniční návštěvníci prohlédli nově vzniklou naučnou stezku v Dobříši včetně Prokopovy zahrady.

Den 5.10.2013 byl věnován přednášce na téma osud italských občanů z Valle di Ledro během 1. světové války, historie vztahů měst Nový Knín a Ledro, připomenuty byly také současné aktivity těchto partnerských měst. Druhá část přednášky byla zaměřena na vztahy mezi Československem a Francií v období první republiky, partnerství regionů Burgundsko a Střední Čechy a vznik partnerství měst Dobříš a Tonnerre. Odpoledne zahraniční návštěvníci zavítali do Památníku Karla Čapka a prohlédli si také naučnou stezku Karla Čapka.

Den 6.10.2013 byl věnován přednášce na téma evropské občanství a výhody pro občany Evropské unie, druhá část přednášky byla zaměřena na srovnání samosprávy ve městech Dobříš, Nový Knín, Tonnerre a Ledro. Odpoledne proběhla společná návštěva Muzea špýchar v Prostřední Lhotě a večer byl zakončen slavnostní závěrečnou večeří na zámku Dobříš.

Hlavní projekty

Vraťme život našim památkám
Od Brd k Vltavě