MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • 1. vzdělávací seminář pro pedagogy v rámci MAP II

1. vzdělávací seminář pro pedagogy v rámci MAP II

04.06. 2018

30. května 2018 proběhl vzdělávací workshop na téma PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ. Lektorkou semináře byla PhDr. Lenka Felcmanová, PhD., která na základě předložených kazuistik představila tvorbu plánu pedagogické podpory a podpůrná opatření 1. stupně reagující na různé potřeby žáků. Účastníci sami museli nalézt obtíže ve vzdělávání žáka (třídy), stanovili si cíle pro zlepšení a na jejich základě navrhli opatření na pozitivní změnu. Seminář byl tak zaměřen na řešení příkladů pedagogické praxe aktérů.